C Dili – 13. Konu

BUYUK VE KUCUK HARFLER

BUY-KUC.C:
=============================================
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>  /* Not: Derleyiciniz bunu gerektirmeyebilir */
main()
{
  FILE *fp;
  char satir[80], dosyaismi[24];
  char *c;
  printf("Dosya ismini girin -> ");
  scanf("%s",dosyaismi);
  fp = fopen(dosyaismi,"r");
  do {
   c = fgets(satir,80,fp); /*bir satir oku */
   if (c != NULL) 
    karistir_butun_karakterleri(satir);
  } while (c != NULL);
  fclose(fp);
}
  
karistir_butun_karakterleri(satir)
  /* Bu fonksiyon butun buyuk harfleri kucuge, butun kucukleri de buyuge 
  cevirir. Diger butun karakterleri etkilemez. */
char satir[];
{
  int index;
  for (index = 0;satir[index] != 0;index++) {
   if (isupper(satir[index]))   /* buyuk harfse,1 doner */
    satir[index] = tolower(satir[index]);
   else {
    if (islower(satir[index])) /* kucuk harfse,1 doner */
      satir[index] = toupper(satir[index]);}
   }
  printf("%s",satir);
}
=============================================
 

Bu basit programdaki yeni fonksiyonlar sunlardir:

isupper(); Karakter buyuk harfmidir?
islower(); Karakter kucuk harfmidir?
toupper(); Karakteri buyuk harf yap.
tolower(); Karakteri kucuk harf yap.

ilk fonksiyon, sayet parametresi olarak gecirilen deger, buyuk harf ise
(‘A’-‘Z’), 1 degerini dondurur, sayet baska bir karakter ise, 0 degeri
doner. ikincisi, sayet parametresi kucuk harf ise, 1 degerini dondurur.
3 uncu ve son fonksiyonlar ise, parametre olarak gecirilen karakteri buyuk
yada kucuk harfe degistirirler.

KARAKTERLERIN SINIFLANDIRILMASI

KARKLAS.C:
 ========================================
#include <stdio.h>
#include <ctype.h> /* Derleyiciniz bunu gerektirmeyebilir */
main()
{
  FILE *fp;
  char satir[80], dosyaismi[24];
  char *c;
  
  printf("Dosya ismi -> ");
  scanf("%s",dosyaismi);
  fp = fopen(dosyaismi,"r");
  
  do {
   c = fgets(satir,80,fp);  /* bir satir oku */
   if (c != NULL) {
    veriyi_say(satir);
   }
  } while (c != NULL);
  fclose(fp);
} 
satiri_say(satir) char satir[];
{
  int beyazlar, kars, rakamlar;
  int index;
  beyazlar = kars = rakamlar = 0;
  for (index = 0;satir[index] != 0;index++) {
   if (isalpha(satir[index]))  /* 1 eger satir[] alfabetik ise  */
    kars++;
   if (isdigit(satir[index]))  /* 1 eger satir[] rakam ise   */
    rakamlar++;
   if (isspace(satir[index]))  /* 1 eger satir[] bosluk ise tab, */
    beyazlar++;        /*      yada yeni satir ise */
  }  /* sayan dongunun sonu */
  printf("%3d%3d%3d %s",beyazlar,kars,rakamlar,satir);
}
===========================================
 

Bircok yerde, \n yi, yeni bir satiri belirtmek icin kullandik, fakat cok
kullanilan baska kontrol karakterleri de vardir. Bu sekilde tanimlidirlar:

\n Yeni satir
\t Tab
\b Bir hane geri
\” Cift tirnak
\\ Ters bolu
\0 NULL (sifir)

Gordugunuz program, bir karakterin tipini belirleyen fonksiyonlar kullanir.
Kullandigi 3 fonksiyon sunlardir:

isalpha(); Karakter alfabetik mi?
isdigit(); Karakter bir rakam mi?
isspace(); Karakter \n , \t yada bosluk mu?

Program yeterince basit, bu nedenle daha fazla detaylara girmiyorum.. Bu  yeni fonksiyonlarin kullanimi da, ayni “isupper” yada “toupper” fonksiyonlari gibidir.

Bir Sonraki Konu